بهیاری


شمارهعنوانتاریخ صدور
پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری / بهیاری مورخ 97/1/31 1397/10/3
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهیاری سال تحصیلی 98-97 هنرستان کاردانش بهیاری 17 شهریور برازجان 1397/5/30
لیست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بهیاری سال 1397 1397/5/22
اعلام زمان‌های آزمون پذیرش دانش‌آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/30
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/16
اعلام نتایج پذیرفته شدگان هنرستان بهیاری الزهرا (س) گناوه سال 96 1396/6/6
نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بهیاری 1396 هنرستان بهیاری الزهرا (س) گناوه 1396/5/18
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری 1396/3/24
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی هنرستان بهیاری 17 شهریور برازجان - سال تحصیلی 96-95 1395/6/9
اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی بهیاری - سال تحصیلی 96-95 1395/5/17
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری سال 1395 1395/4/8
اسامی پذیرفته شدگان نهایی هنرستان بهیاری الزهرا(س) گناوه سال تحصیلی 95-94 1394/5/19
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی هنرستان بهیاری الزهرا(س) گناوه – سال 1394 1394/5/5
آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهياري سال 1394 1394/3/31
لیست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بهیاری 93 1393/5/20
آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهياري 1393/4/6
لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی بهیاری سال 1392 1392/5/29
 
< >