مناقصه تاسيسات بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر و شهيد گنجي برازجان

1394/10/19 0:0

 

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تاسيسات بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر و شهيد گنجي برازجان را برگزار نمايد. لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط با رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ دو شرايط مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند و با قيد قبولي کليه شرايط مندرج در اسناد مناقصه همه آنها را  امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

محل اخذ و تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري تا پايان وقت اداري ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه:  از تاريخ 22/10/94 لغايت 3/11/94 ساعت 14:00   

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 4/11/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ 200.000.000 ريال را به عنوان ضمانت‌نامه معتبر بانکي و يا فيش واريزي به شماره حساب 5392894414 بانک ملت شعبه دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     تاسیسات     بیمارستان     شهدا.خلیج.فارس     بوشهر     شهید.گنجی    
برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   18 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >