مناقصه نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد گنجي برازجان

1394/11/20 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد گنجي برازجان را برگزار نمايد.

لذا از كليه شركت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مركزي دانشگاه از تاريخ 25/8/94 لغايت 30/8/94  تا پايان وقت اداري ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از 1/9/94 لغايت 10/9/ 94 تا ساعت 14

مكان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي – دبيرخانه مركزي دانشگاه

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 15/9/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ 400.000.000 ريال در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداری     تاسیسات     بیمارستان     شهید.گنجی    

تاریخ بروز رسانی:   20 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۱۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >