آگهی پذیرش و استخدام قراردادی بهورزدر سال 1402

تاریخ نامه: 14 آبان 1402
شماره نامه:
 
اداري  |   
 
آگهی پذیرش و استخدام قراردادی بهورزدر سال 1402
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بوشهربه منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امناء وزارت بهداشت ودرمان ، و براساس مجوز شماره 13207مورخ1401/09/21مصوب هیئت امنا دانشگاه بوشهر،در نظر دارد  تعداد  51 نفر بهورز در قالب  قرارداد کار معین  از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون تخصصی ، مصاحبه واحراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش تسری به کارمندان سایر وزارتخانه هاوسازمان ها وموسسات و شرکت های دولتی مصوب751375/02/09 مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش می نماید.
پذیرفته شدگان پس از طی دوره مهارت آموزی وقبولی به صورت قرارداد کار معین وصرفا جهت خدمت در خانه های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

جهت دریافت فایل آگهی پذیرش و استخدام بهورزدر سال 1402 کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم شماره (1) تاییدیه اعضای شورای روستا کلیک نمایید.
جهت دریافت فرم شماره (2) تائیدیه احراز سکونت متقاضی توسط خانه بهداشت کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم شماره (3) تائیدیه کمیته پذیرش بهورزمرکز بهداشت شهرستان  کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم شماره (4)  تائیدیه نهایی کلیک نمایید. 

جهت دریافت فرم تعهد نامه داوطلب آگهی پذیرش و استخدام بهورز  کلیک نمایید.

جهت دریافت فرایند ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون بهورزی کلیک نمایید.کلمات کلیدی:
آگهی.پذیرش.استخدام.بهورز    

تاریخ بروز رسانی:   17 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >