آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای چغادک واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای

1402/3/2 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای چغادک واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2002000383000008

احداث اورژانس جاده ای چغادک

125 مترمربع

944.308.242

16.442.975.217

سپتیک

30 مترمکعب

2.443.189.616

جمع کل(ریال)

18.886.164.834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/3/6 لغايت 1402/3/9 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/3/10  لغايت 1402/3/20  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/3/20 ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث.اورژانس     جاده.ای.چغادک     شهرستان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >