کنگره انسان شناسی زيستی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اردیبهشت 1397

1396/11/18 0:0

 

کنگره انسان شناسی زيستی و پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

محل برگزاری:

ایران، خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس

 

زمان برگزاری:

اردیبهشت ماه 1397

 

محور های کنگره:

انسان شناسی پزشکی

انسان شناسی جسمانی

انسان شناسی و علوم انسانی

علوم تربيتی، روان شناسی و انسان

انسان شناسی دينی

انسان شناسی و فرهنگ و هنر

انسان شناسی و محيط زيست

 

کلمات کلیدی:
کنگره     انسان.شناسی     زیستی     پزشکی     مشهد    

تاریخ بروز رسانی:   18 بهمن 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >